objednávkyObjednávky

PLÁNOVÁNÍ, SPRÁVA, PŘEHLED ZAKÁZEK

Co nabízíme:

 • kompletní evidence Vašich objednávek
 • vytváření odhadové ceny a následně i finální ceny objednávky, (vytváření faktur)
 • možnost propojení s ostatními moduly (Termíny, Technik a další), které dohromady představují kompletní
  administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • všechny objednávky pod kontrolou
 • vše přehledné v jedné aplikaci
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

S modulem objednávek budete mít veškeré zakázky pod kontrolou a usnadní se Vám i celkové řízení společnosti. Všechny údaje
ke každé zakázce totiž najdete na jednom místě v jedné aplikaci, ke které můžete připojit další moduly přesně podle Vašich požadavků a potřeb.

zařízeníZařízení

kompletní přehled, návody, servisní postupy

Co nabízíme:

 • evidence zařízení
 • uložené návody a servisní postupy pro techniky
 • hlášení závad nebo požadavků pomocí QR kódů a helpdesk
 • snadné naplánování údržby
 • zobrazení revizí
 • možnost připojení zařízení online pro sledování provozních dat
 • nahrání kompletní dokumentace
 • možnost propojení s ostatními moduly (Termíny, Helpdesk, Objekty a další), které dohromady představují kompletní administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • efektivní správa Vašich zařízení
 • pravidelná aktualizace
 • snadná inventura pomocí QR kódů
 • vše v jedné aplikaci
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

Správa veškerých zařízení pomocí QR kódů a NFC čipů. Po načtení kódů máte možnost získat všechny potřebné údaje o zařízení, návody, servisní postupy, termíny a mnoho dalšího.

ObjektyObjekty

pasportizace, energy management, kompletní správa, BIM

Co nabízíme:

 • snadné plánování údržby a revizí ve Vašich objektech
 • úložiště pro veškerou dokumentaci potřebnou pro správu budovy (revizní zprávy, plány budov, PBŘ atd.)
 • možnost nastavení automatických zpráv, SMS, emailů jako upozornění na změny stavu
 • zpracování technologických a montážních postupů
 • přehled o bytových a nebytových jednotkách
 • možnost využití nástěnky pro lepší interní komunikaci
 • možnost připojení externích zařízení
 • BIM – informační modely budov
 • součástí modulu je hlášení závad, helpdesk, identifikace prostor pomocí QR kódů
 • lze rozšířit o další moduly (Měření, Zařízení, Objednávky, Termíny a další), díky čemuž zvládnete veškerou administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • jednoduchá správa nemovitostí
 • kompletní přehled o všech termínech a majetku
 • chytré upozornění na změny stavu
 • nástěnka pro důležitá oznámení
 • vše v jedné aplikaci
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

Modul Objekty představuje snadné řešení pro plánování údržby objektů. Umožňuje vytvoření různých kategorií (provozoven, bytových i nebytových prostor atd.), zobrazuje umístěná zařízení, termíny revizí a servisní postupy. Veškerou administrativu
a dokumentaci k Vašim objektům lze mít snadno po ruce v jediné aplikaci. Modul Objekty je možné rozšířit o modul Měření, díky kterému budete mít přehled nad spotřebou energií.

termínyTermíny

kalendář, události, upomínky

Co nabízíme:

 • přehledný seznam všech Vašich termínů
 • hlídání pravidelných termínů a včasné připomenutí blížícího se termínu prostřednictvím zprávy
 • přehledné označení aktivních a již expirovaných událostí
 • možné okamžité odeslání objednávky poskytovateli služeb
 • jednoduchá editace nových událostí, termínů a provozoven
 • databáze veškerých dokumentů
 • snadné a rychlé přihlášení z jakéhokoliv zařízení
 • možnost propojení s ostatními moduly (Objednávky, Technik, Objekty a další), které dohromady představují kompletní administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • včasné připomenutí blížícího se termínu
 • upozornění na jakémkoliv zařízení
 • vše přehledné v jedné aplikaci
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

S naším modulem Termíny budete mít vždy přehled o svých termínech, a to nejen u revizí. Všechny Vaše termíny uvidíte přehledně na jednom místě a díky chytrému upozornění žádný nezmeškáte.

VozidlaVozidla

evidence, GPS, helpdesk

Co nabízíme:

 • evidence firemních vozidel
 • zaznamenávání technických úkonů na vozidlech, naplánované postupy (technická kontrola, oprava vozidla, výměna kol atd.)
 • car control – přenos informací získaných přes GPS = kolik auto najelo, kde jezdilo
 • helpdesk – nahlášení potřeby výměny kol, pravidelný servis apod.
 • evidence řidičů v kartě vozidla
 • možnost propojení s ostatními moduly (Termíny, Technik, Zařízení a další), které dohromady představují kompletní administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • přehledná správa vozového parku
 • plánování údržby vozidel, přehled o jejich stavu
 • vše přehledné v jedné aplikaci
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

Díky modulu Vozidla budete mít kontrolu nad svými firemními vozy, jejich řidiči a všemi technickými úkony, které jsou spojeny
s provozem vozidla. Modul také obsahuje evidenci řidičů v rámci karty vozidla a informace o provozu vozidel získané z GPS.

osobyOsoby

kontakty, docházka, školení

Co nabízíme:

 • elektronická složka každého zaměstnance
 • možnost nahrání docházky zaměstnanců propojené
  s jednotlivými zakázkami
 • aktivity (termíny) – školení, lékařské prohlídky, pracovní smlouvy atd.
 • možnost nahrání různých souborů
 • kontaktní údaje zaměstnanců
 • možnost propojení s ostatními moduly, které dohromady představují kompletní administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • přehledná databáze zaměstnanců s mnoha funkcemi
 • online docházkový systém zaměstnanců
 • vše přehledné v jedné aplikaci
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

Díky modulu Osoby budete mít po ruce kontaktní údaje svých zaměstnanců a všechny potřebné dokumenty z oblasti personalistiky. Do systému lze nahrávat různé aktivity zaměstnanců a jejich termíny (školení, schůzky, lékařské prohlídky atd.). Součástí je také docházkový systém zaměstnanců, který se propojí s jednotlivými zakázkami přes moduly Objednávky a Technik. Tvorbu Vašich protokolů usnadňuje modul Osoby i prostřednictvím nahraných razítek a oprávnění u Vašeho technika, které se automaticky propojí se zakázkami.

technikTechnik

úkoly, tvorba protokolů, plánování práce

Co nabízíme:

 • předpřipravené šablony a textové editory protokolů
 • tvorba protokolů dle individuálních potřeb technika
 • propojení s moduly Objednávky a Termíny, které zobrazují danému technikovi všechny úkoly v rámci zakázky
 • možnost propojení s ostatními moduly (Zařízení, Osoby, Vozidla a další), které dohromady představují kompletní administrativu v jediné aplikaci pro Vašeho technika

Výhody:

 • individuální nastavení protokolů dle potřeb technika
 • všechny úkoly na jednom místě
 • použití aplikace off-line
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

Model Technik nabízí usnadnění administrativy a plánování práce pro všechny technické úkoly. Plánování úkolů je velice jednoduché a je spojeno se zadanými zakázkami a termíny. Velkým zjednodušením pro techniky je také tvorba protokolů, kdy se může využívat předpřipravených šablon nebo textových editorů pro individuální potřeby každého. Velkou výhodou je možnost využívání aplikace v terénu off-line. Systém Vám ušetří čas od zdlouhavého vyplňování papírových protokolů.

měřeníMěření

dálkové odečty, energy management, vyúčtování

Co nabízíme:

 • dálkové odečty měřidel prostřednictvím komunikačního systému WM-Bus
 • sběr dat z měřičů energií jako jsou vodoměry, kalorimetry
  a ITN v obytných domech, průmyslových, výrobních objektech apod.
 • kompletní statistiky naměřených dat z jednotlivých zařízení
  i celých objektů
 • monitoring spotřeby vody, topných nákladů a detekce úniku vody prostřednictvím aplikace nejen pro majitele objektu, ale i pro koncové uživatele bytových jednotek
 • grafické zobrazení spotřeby, exporty dat
 • úspora nákladů díky přehledu spotřeby v libovolném období
 • možnost propojení s ostatními moduly, které dohromady představují kompletní administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • přehled spotřeby tepla, teplé a studené vody
 • detekce úniku vody
 • analýza dat z předchozích období
 • vše přehledné v jedné aplikaci
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

Základním princem tohoto modulu je sbírání dat z měřičů tepla, poměrových rozdělovačů tepla a vodoměrů prostřednictvím bezdrátových datových sběrnic umístěných ve Vašem objektu. Získaná data z měřičů můžete mít snadno dostupná v jediné aplikaci, kde uvidíte dokonalý přehled a o provozních nákladech o denní spotřebě energií. Modul Měření je možné rozšířit o další moduly (Objekty, Termíny a další), díky kterým získáte kompletní rozhled nad správou objektů, majetku a vybavení.

helpdeskHelpdesk

závady, požadavky, interní komunikace

Co nabízíme:

 • systém pro hlášení závad a požadavků i pomocí QR kódů nebo NFC v rámci Vaší organizace
 • přehled předchozích závad a požadavků
 • ideální nástroj pro interní komunikaci ve Vaší organizaci
 • možnost propojení s dalšími moduly (Technik, Zařízení a další), které dohromady představují kompletní administrativu v jediné aplikaci

Výhody:

 • snadné nahlášení závady bez nutnosti přihlášení
 • vytváření autorizovaných požadavků
 • bez instalace jakékoliv aplikace
 • interní komunikace
 • možná okamžitá objednávka servisu
 • jednotný systém s možností využití více modulů

Princip modulu:

Hlášení závady a požadavků může probíhat prostřednictvím QR kódů umístěných například na Vašich zařízeních. V několika krátkých krocích lze v systému vytvořit objednávku, například na servis, kterou ihned obdrží příslušný technik. Systém umožňuje zjednodušení interní komunikace.